#ifndef __xmlreader_h
#define __xmlreader_h

#include <stdio.h>

class XmlElement{
 int iTab;
 char* sName;
 int nAttrs;
 char** asAttr;
 char* sValue;
 int nChildren;
 XmlElement** axChild;

 void addAttrValue(char* sAttrValue);

 public:
 XmlElement(int iTab, char* sName);
 XmlElement* clone();
 ~XmlElement();
 void deleteChildren();
 void parseAttributes(char* sSrc, int nChars);
 void parseValue(char* sSrc, int nChars);
 void print();
 void addChild(XmlElement* xChild);
 XmlElement* getChild(int i);
 XmlElement* getChild(char* sName);
 int countChildren();
 char* getName(); // geeft een kopie van de naam van dit element
 char* getAttributeValue(int i); // geeft een bewerkte variant van de waarde
 char* getAttribute(char* sName); // geeft een bewerkte variant van de waarde van het attribuut met de gegeven naam
 char* getValue(); // geeft de bewerkte, ongecodeerde waarde van dit element
 void decode(char* sValue);
 bool isName(char* sName);
};

class XmlReader{
 XmlElement** axParent;

 int readElements(char* sBuf, int lFSize);

 public:
 XmlReader(FILE*);
 ~XmlReader();
 XmlElement* getRootElement();
};

#endif